Book language:
Danish
English
German
All other languages
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan
Read
Listen

Mellemlederens dilemmaer

Buy printed book
30,64 USD
Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
18,86 USD
Audiobook
18,86 USD
At være mellemleder beskrives ofte som at være en lus mellem to negle; en der bliver klemt fra mange sider. Og ikke nok med det; mellemlederen bliver også ofte beskrevet som en overflødig instans, en forhindring for forandringer og produktivitet i virksomheden.  Men mellemlederen er et vigtigt led i en organisation, et led med afgørende betydning både for stemningen og effektiviteten på arbejdspladsen og for indtjening og kundetilfredshed. Vi ser, hvordan mellemlederen tackler sine udfordringer på arbejdspladsen, og på de dilemmaer, mellemlederen altid vil stå i. Hvis lederen øver sig, kan hun hele tiden blive bedre til at håndtere disse dilemmaer. I bogen er der letgenkendelige eksempler fra arbejdspladser, teoretiske input samt gode råd og værktøjer til at håndtere den kompleksitet, som ligger i mellemlederjobbet.
Read
Listen
Edition1
Printed pages198
Publish date2020-Jun-12
Published byGyldendal Business
Languagedan
Isbn print9788702270914
Isbn epub9788702270921
Isbn audio9788702270938
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now