Book language:
Danish
English
German
All other languages
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Systemisk ledelse – teori og praksis

Buy printed book
52,92 USD
Systemisk ledelse, 2. udgave giver en grundig indføring i det systemiske teori-og praksisfelt. Bogen er skrevet af forskere og praktikere, som dagligt arbejder med systemisk ledelse.  

Denne nye udgave indeholder opdaterede kapitler om det teoretiske grundlag, om ledelse gennem sproget og om ledelse gennem organisatoriske processer. Systemisk ledelse 2. udgave er desuden blevet beriget med bidrag om social kapital i et systemisk perspektiv, kompleksitet som et ledelsesvilkår, ledelse i selvorganisering samt et kapitel om bæredygtig ledelse.  

Bogen er bygget op i fire dele:  

Del 1 - Det teoretiske grundlag for systemisk ledelse 
Mønstre der forbinder - Nedslag i den systemiske teoris historie, Socialkonstruktionisme, Den narrative teori - historier om ledelse, Luhmanns systemteori - ledelse som interventionskommunikation  

Del 2 -  Ledelse gennem sproget  
Coaching, Ledelsesbaseret coaching, Systemisk supervision  

Del 3 - Ledelse af organisatoriske processer  
Anerkendende ledelse, Ledelse af læreprocesser, Teamledelse på systemisk grundlag, Fair proces og ledelse af inkrementel innovation - mod et strategisk procesdesign, Datadrevet ledelse, Systemisk evaluering  

Del 4 - Forgreninger i det systemiske landskab 
Social kapital i systemisk perspektiv, Kompleksitet som ledelsesvilkår, Ledelse i selvorganisering, Bæredygtig ledelse  

Systemisk ledelse, 2. udgave er anvendelig for ledere, konsulenter, studerende og andre som ønsker en grundlæggende introduktion til systemisk ledelse.
Edition2
Printed pages400
Publish date2020-May-27
Published bySamfundslitteratur
Languagedan
Isbn print9788759333587
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now