Det starter hos lederen

Et forsknings- og praksisbaseret perspektiv på vigtigheden af håndtering af stress hos ledere

At være leder i dag er forbundet med et stort pres, store arbejdsmængder og manglende tid (Henriksen & Lundby, 2016). Ydermere er ledelse i moderne organisationer fyldt med paradokser og modsatrettede krav og forventninger, som konstant trækker i og udfordrer lederen (Cameron, Quinn, DeGraff & Thakor, 2014). Mange ledere er således underlagt et stort krydspres, som presser og udfordrer dem maksimalt. Ifølge flere danske og udenlandske undersøgelser er stress hos ledere et udbredt fænomen (Campbell, Baltes, Martin & Medding, 2007; Lederne.dk, 2015). Alligevel oplever vi i vores erhvervspsykologiske praksis, at stress hos ledere er et overset og underbehandlet emne, ikke mindst hos lederne selv. Mange ledere har mistet overblikket og påtager sig alt for mange arbejdsopgaver. De glemmer at stoppe op, mærke efter og få overblik. Det er, som om lederne ikke lægger mærke til, eller ikke vil erkende, at de ikke længere har kontrol. I mange tilfælde bliver deres løsning derfor bare at skrue op for tempoet og øge arbejdstiden, hvilket i sidste ende kan få fatale konsekvenser både for lederen selv og for arbejdspladsen (Henriksen & Lundby, 2016)
8,59  USD
Buy Pdf (e-book)
 
Edition
Printed pages14 Sider
Publish date26 Jun 2017
Languagedan
ISBN pdf9788771852301