Leder og ikke-leder – Om inbetweenere i organisationer

Buy printed book
 
17,68 USD
Leder og ikke leder – Om inbetweere i organisationer handler om de medarbejdere, som får ledelsesmæssige opgaver uden at have tydelige ledelsesmæssige beføjelser. Hvordan tackler man det i forhold til sin leder, sine kollegaer og sin selvforståelse?

Mennesker kommer til forståelse med sig selv og hinanden i forbindelse med de dynamiske fællesskaber, hvor samspillet mellem kolleger og ledere påvirkes og ikke altid foregår gnidningsløst. Bogen har særligt fokus på udfordringen ved at gå fra at være medarbejder til at få ledelsesansvar. 

Bogen anvender positioneringsteori i et ledelsesteoretisk perspektiv, og den kan være med til at bevidstgøre læseren om sin egen position.

Ønsket om rammesætning går igen i mange af de cases, der indgår i bogen. Gennem bogen tydeliggøres, hvordan man på en anerkendende måde kan arbejde med rammeskabelse i forhold til kolleger, chefer og ledere, som måske alle har forskellige billeder af, hvad der er inbetweenerens opgaver og funktioner.
Edition1
Printed pages94
Publish date2021-Jan-22
Published bySamfundslitteratur
Languagedan
Isbn print9788759338544
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook