Book language:
Danish
English
German
All other languages
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan
Listen

Meningsskabelse, organisering og ledelse

Audiobook
28,05 USD
I Meningsskabelse, organisering og ledelse føres læseren på en let forståelig måde ind i Weicks ofte svært tilgængelige univers. Bogen introducerer tre store temaer, som Weick har beskæftiget sig med siden 1960'erne: Første del handler om organisering og beskæftiger sig med relationer og løse koblinger i organisationer. Anden del handler om Weicks mest kendte begreb, meningsskabelse, som en særlig måde at se på organiseringsprocesser. Tredje del handler om Weicks forskellige bidrag inden for ledelse og omhandler strategi, forandringer, beslutninger og usikkerhed. Sidst i bogen giver forfatterne "Den meningsskabende leders 10 skud", som er deres bud på, hvordan Weicks tænkning kan omsættes til praktisk ledelse.
Listen
Edition1. lydbogsudgave
Printed pages
Publish date2019-Jun-17
Published bySamfundslitteratur
Languagedan
Isbn audio9788759336953
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now