Meningstvang og kærlighedstvang i organisationer – Hvordan MUS kan reelt kan bæres af meningsfuldhed og god etik

Buy Pdf (e-book)
8,49 USD
I artiklen argumenteres for, at medarbejderudviklingssamtalen (MUS) stadig er en relevant og værdiskabende samtaleform. Vi ønsker at bidrage til den seneste tids debat om mening og kærlighed i MUS og meningsfuldhedssamtaler, blandt andet ved at introducere de to begreber bidrag og tilhør som mere operationelle alternativer i MUS’en. Målet i MUS er ikke at ensrette meningsskabelse (meningstvang), og målet er ikke at omslutte i enslig kærlighed (kærlighedstvang). Målet må være som leder at være i stand til at agere kærligt og med passende afstand med meningsskabelse i arbejdet for øje. Det at tale om bidrag er i vores optik en måde at “operationalisere” meningen i en arbejdsmæssig kontekst og det at tale om tilhør en måde at “operationalisere” den relationelle del i lederens MUS arbejde.
Edition
Printed pages14 Sider
Publish date2019-Jun-12
Languagedan
Isbn pdf9788771853933
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook