Nonhierarkisk organisering - Psykologiske krav

Køb Pdf (e-bog)
 
67,50 DKK
Når vi forsøger at lede større organisationer ud fra nonhierarkiske principper, opstår værdimæssige spændingsfelter, som bringer medlemmerne på psykologisk overarbejde. For at få egalitære principper til at gå i samklang med hensyn til opgaveklarhed, gennemskuelige beslutningsprocesser og ansvarlighed i forhold til opdragsgivere og interessenter, må medlemmer være i stand til at udøve en balancekunst, som mildt sagt stiller store krav til deres modenhed. Denne artikel anlægger et udviklingspsykologisk perspektiv på de spændinger og udviklingstrin, som viser sig i forsøget på at organisere sig mindre hierarkisk. Med afsæt i visioner hos Laloux og Drath m.fl. kortlægger artiklen en række udviklingsmæssige udfordringer og kriser, som vil følge med forsøget på at tage idealerne alvorligt. Artiklens pointe er vel at mærke ikke, at vi skal droppe forsøget på at bløde op i hierarkiske strukturer og skabe andre organiseringsformer. Derimod opfordrer artiklen til, at vi gør os parate til at forstå og håndtere de dynamikker, som viser sig som stigende og faldende modenhed i balanceringen mellem hierarki og egalitært fællesskab.
Udgave
Trykt sideantal
Udgivelsesdato02 dec. 2019
Sprogdan
Isbn pdf9788771854077
Nyheder i din indbakke
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld nu
Sprog:
Dansk
Engelsk
Tysk
Alle andre sprog
Format:
Trykt bog
Pdf
Epub
Lydbog